Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

Društvo Srpska zajednica organizovano je i deluje u skladu sa postojećim pravnim aktima Republike Slovenije:

Najviši organ Društva je Skupština koju čine svi članovi društva i koja se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupština na dve godine bira rukovodeći organ društva: Izvršni odbor, zatim Nadzorni odbor i Sud Časti.
Izvršni odbor broji devet članova, koji među sobom biraju predsednika i sekretara. Izvršni odbor odlučuje o svim bitnim pitanjima vezanim za rad i aktivnost društva a i predstavlja društvo pred državnim i drugim organima Republike Slovenije i Matica.

Uz  Nadzorni odbor Sud časti društvo za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka, za realizaciju kulturnih i humanitarnih projekata koristi sekcije i Humanitarni fond »Miloš Topić«. Po potrebi  formira posebne komisije i odbore koji imaju privremeni karakter a njihova aktivnost traje do završetka realizacije određenog projekta.