Контакт

Naziv:
Društvo Srpska zajednica / Društvo Srbska skupnost

Adresa:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, Slovenija

E-pošta 
srbska.zajednica@gmail.com

E-pošta
(namenjena slanju materijala za objavu na sajtu/blogu srpskazajednica.wordpress.com)
srpska.zajednica.sajt@gmail.com

Predsednik:
Dušanka Ćirić